Voor een levendig schoolklimaat!

Kleur op School: levensvragen van kinderen

Kinderen leren fietsen zonder wieltjes, tot tien tellen, zwemmen, vriendjes en ruzie maken en nog veel meer. Maar kinderen ontwikkelen zich niet alleen motorisch, cognitief en sociaal-emotioneel, zij vormen ook hun eigen ‘kijk op de wereld’, hun eigen levensbeschouwing.


Wat is mooier dan het delen van die ontwikkeling met je klasgenoten tijdens acht basisschooljaren, waarin je eigen identiteit en persoonlijkheid tot bloei gaat komen?


Kleur op school laat kinderen op open wijze samen betekenissen ontdekken en praten over hoe zij in het leven staan. In een rijke leeromgeving met aandacht voor filosoferen, omgaan met elkaar en de wereld om je heen. Een prettige manier om de levensbeschouwelijke ontwikkeling van kinderen in het basisonderwijs te stimuleren.

Tijdschrift

Kleur op School verschijnt 4x per schooljaar

Kleurrijk lesmateriaal

Extra materiaal voor het digiboard

Kijk op de wereld

Persoonlijke ontwikkeling voor ieder kind

Lopend nummer: Fantastisch!

Fantasie is verbeeldingskracht. Kinderen hebben vaak heel veel fantasie. Met verbeeldingskracht kunnen we ons inleven in situaties en dingen of mensen bedenken die helemaal niet bestaan. Of misschien toch wel, maar dan is het niet bewezen. Onze verbeeldingskracht is in principe onbegrensd. Het maakt het denken flexibel. Creativiteit speelt een belangrijke rol bij fantasie. In onze hersenen worden allerlei verbindingen gemaakt, hoe sneller dat gaat, hoe sneller de fantasie gaat. Of neemt de werkelijkheid gewoon een loopje met ons? In deze Kleur op school gaan we die zoektocht aan met de kinderen. Wat is fantasie? En vooral wat betekent fantasie voor ons?

In dit nummer komt ook het thema Gruwelijk eng! van de Kinderboekenweek 2017 aan bod in de lessen en natuurlijk in spannende en griezelige verhalen

Kinderboekenweek 2017

Tijdens de Kinderboekenweek 2017 van 5 t/m 14 oktober verzorgen auteurs Liliana Erasmus en Jeroen Hoogerwerf voor scholen diverse workshops en voorleessessies.Workshops zijn gebaseerd op de levendige griezelverhalen en gedichten uit het boek Overal monsters en spoken. Daarin zijn verhalen en gedichten opgenomen die geïnspireerd uit de fantasie van de auteurs en gebaseerd op oude legende en sages. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jeroen.


Filosoferen met kinderen

In Kleur op school streven we ernaar om vooral handreikingen te geven voor een levensbeschouwelijk gesprek, waarin de leerkracht met de kinderen op zoek gaat naar de betekenis van de wereld om hen heen. Maar soms geven we aan dat het gaat om een filosofisch gesprek.

Filosoferen met kinderen is samen nadenken. Kinderfilosofie is gericht op het leren verwoorden van je eigen wereldbeeld, hoe het komt dat je denkt zoals je denkt. Dit gebeurt in dialoog. Het betekent zowel het analyseren van je eigen gedachten, hoe ze verschillen van anderen, als ook het nadenken over speculatieve vragen.

apen-en-beren

Nieuwsbrief Kleur op school

Op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen rond Kleur op school? Meld je dan aan voor de Kleur op school Nieuwsbrief.